Bài quan trọng

Đăng lúc: 2014-10-28 - Đã xem: 8321   Print

PhÆ°Æ¡ng án tuyển sinh năm 2015 của các trường ĐH (Liên tục cập nhật)

Để tiện cho các thí sinh tham dá»± kì thi THPT Quốc gia 2015, Thaycuong.vn sẽ liên tục  cập nhật thông tin tuyển sinh 2015 của các trường đại học.

Tiếp tục cập nhật...

51. HV Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa chính thức công bố phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, Học viện dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng Ä‘iểm 3 môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia: Toán, Vật lý, Hóa học.
Điều kiện dá»± tuyển: Tốt nghiệp THPT và đủ Ä‘iều kiện được xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bá»™ GD-ĐT; Điểm tổng kết trung bình từng năm học THPT 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học >=6,0

Hồ sÆ¡ dá»± tuyển: Đơn xin dá»± tuyển (theo mẫu công bố trên website của Học viện); Phiếu Ä‘iểm kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Học bạ THPT có công chứng.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết, năm 2015 nhà trường tuyển sinh 500 chỉ tiêu ở ngành An toàn Thông tin (mã ngành D480202). Vùng tuyển sinh của trường là thí sinh trong cả nÆ°á»›c.

50. ĐH Công Ä‘oàn

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

49. HV Ngân hàng

Học viện Ngân hàng vừa công bố phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh 2015. Theo Ä‘ó, trường yêu cầu Ä‘iểm học tập trung bình của thí sinh đạt 6,5 trở lên má»›i được ná»™p hồ sÆ¡ xét tuyển.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

48. ĐH Nội vụ

Trường ĐH Ná»™i vụ Hà Ná»™i vừa công bố phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, trường Æ°u tiên thí sinh có kết quả học lá»±c năm THPT (theo học bạ) đạt loại Giỏi (má»—i năm học được cá»™ng 1 Ä‘iểm); học lá»±c xếp loại Khá (má»—i năm học được cá»™ng 0,5 Ä‘iểm).
PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh 2015, Trường ĐH Ná»™i vụ Hà Ná»™i xét tuyển dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (tại cụm thi các trường đại học chủ trì). Ngưỡng Ä‘iểm xét tuyển theo quy định của Bá»™ GD-ĐT.

47. Nhóm ngành SÆ° phạm yêu cầu hạnh kiểm

PGS.TS Nguyá»…n Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH SÆ° phạm Hà Ná»™i 2 - cho biết: 7 trường ĐHSP trọng Ä‘iểm của cả nÆ°á»›c có buổi cùng bàn bạc, thống nhất về phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh năm 2015.
7 trường ĐHSP tham gia gồm: Hà Ná»™i, TPHCM, Đà Nẵng, Vinh, Hà Ná»™i 2, Huế.

Theo Ä‘ó, bên cạnh việc có trường đề xuất má»™t vài tổ hợp môn thi má»›i, quan Ä‘iểm chung là làm sao để không có sá»± xáo trá»™n quá lá»›n, đặc biệt về khối thi.

Tuy nhiên, do đặc thù Ä‘ào tạo sÆ° phạm nên thêm đề xuất yêu cầu thí sinh phải có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt từ Khá trở lên.

46. Nhóm các trường khối CAND

Tổng cục vừa phê duyệt phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh vào các trường CAND hệ chính quy năm 2015. Đây làphÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh 2015 Ä‘ược triển khai theo theo phÆ°Æ¡ng án đổi má»›i của Bá»™ GD & ĐT. Theo Ä‘ó, đối vá»›i tuyển sinh đại học, ứng viên vẫn phải trải qua khâu sÆ¡ tuyển đảm bảo các tiêu chuẩn về Ä‘á»™ tuổi, sức khỏe, học lá»±c, hạnh kiểm, lý lịch theo quy định của Bá»™ Công an.

Về phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh 2015: Các học viện, trường đại học CAND tuyển sinh theo phÆ°Æ¡ng thức sá»­ dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia Ä‘ể xét tuyển. Học sinh (kể cả học sinh tốt nghiệp THPT các năm trÆ°á»›c), chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, hoàn thành nghÄ©a vụ quân sá»± (theo há»™ khẩu thường trú); chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND (theo nÆ¡i Ä‘óng quân) có nguyện vọng dá»± tuyển vào các trường CAND phải đăng ký, thi kỳ thi THPT quốc gia ở các cụm thi quy định của Bá»™ GD & ĐT.

Về môn thi, khối xét tuyển, Tổng cục XDLL CAND hÆ°á»›ng dẫn nhÆ° sau: Năm 2015 quy định môn thi, khối xét tuyển vào các học viện, trường đại học CAND nhÆ° năm 2014, cụ thể:

+ Xét tuyển vào các ngành Ä‘ào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sá»­, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
+ Xét tuyển vào ngành Xây dá»±ng Đảng và Chính quyền Nhà nÆ°á»›c: Khối C (Văn, Sá»­, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
+ Xét tuyển vào ngành Luật: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối C (Văn, Sá»­, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
+ Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật Ä‘iện tá»­, truyền thông: Khối A (Toán, Lý, Hóa), Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).
+ Xét tuyển vào ngành Ä‘ào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu há»™, cứu nạn: khối A (Toán, Lý, Hóa).
+ Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong Ä‘ó môn tiếng Anh là môn chính.

- Từ năm 2016 quy định môn thi, khối xét tuyển vào các trường CAND nhÆ° sau:

+ Giữ nguyên môn thi, khối xét tuyển đối vá»›i các ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật Ä‘iện tá»­, truyền thông; Phòng cháy chữa cháy và cứu há»™, cứu nạn; ngôn ngữ Anh; ngôn ngữ Trung Quốc.
+ Xét tuyển vào các ngành Ä‘ào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Luật, Xây dá»±ng Đảng và Chính quyền nhà nÆ°á»›c: Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh) và khối tá»± chọn (Toán, Văn và 1 môn tá»± chọn).
Căn cứ quy định khối thi xét tuyển vào các ngành Ä‘ào tạo của các trường CAND, người dá»± tuyển lá»±a chọn đăng ký và dá»± thi các môn theo khối để lấy kết quả xét tuyển vào các trường CAND.
Đối vá»›i tuyển sinh cao đẳng, trung cấp: Sẽ xét tuyển đối vá»›i thí sinh không trúng tuyển NV1 vào các học viện, trường đại học CAND theo phân luồng xét tuyển quy định của Bá»™ Công an.

Sau khi Bá»™ GD & ĐT có hÆ°á»›ng dẫn cụ thể về phÆ°Æ¡ng pháp, cách thức xét tuyển, Tổng cục XDLL CAND sẽ ban hành văn bản HÆ°á»›ng dẫn tuyển sinh CAND năm 2015 để hÆ°á»›ng dẫn các trường CAND và Công an các Ä‘Æ¡n vị, địa phÆ°Æ¡ng triển khai thá»±c hiện.


45. ĐH Y dược Cần Thơ

Trường ĐH Y dược Cần ThÆ¡ xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia của ba môn toán, sinh và hóa (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng Ä‘iểm xét tuyển, trường Æ°u tiên chọn môn Hóa xét tuyển từ Ä‘iểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

44. ĐH Y dược TPHCM

Trường ĐH Y Dược TP.HCM xét tuyển dá»±a vào kết quả kỳ thi quốc gia do trường chủ trì theo khối B. Trường không thi bổ sung, tuân theo hoàn toàn của kỳ thi quốc gia, xét tuyển ba môn khối B là Toán, Hóa và Sinh học (không nhân hệ số).

Trường sẽ có Æ°u tiên đối vá»›i những học sinh tốt nghiệp THPT loại Khá, Giỏi. Học sinh tốt nghiệp loại Giỏi sẽ được cá»™ng 1 Ä‘iểm, loại Khá cá»™ng ná»­a Ä‘iểm. Đối vá»›i học sinh đạt giải quốc gia, giải Nhất sẽ được cá»™ng 2 Ä‘iểm, giải Nhì cá»™ng 1,5 Ä‘iểm, giải Ba được cá»™ng 1 Ä‘iểm. Nếu có nhiều thí sinh cùng Ä‘iểm nhau, mà hết chỉ tiêu thì sẽ Æ°u tiên xét môn chính, đối vá»›i ngành Y xét môn Sinh học, ngành Dược xét môn Hóa học.


43. ĐH Y Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức xét tuyển vào các ngành Ä‘ào tạo dá»±a vào kết quả sÆ¡ tuyển và kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Trường sá»­ dụng kết quả thi 03 môn Toán, Hóa học và Sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển. Điểm thi các môn không nhân hệ số.

Trường thá»±c hiện sÆ¡ tuyển, dá»±a vào xếp loại hạnh kiểm và kết quả học tập các môn Toán, Hóa học và Sinh học trong 5 học kỳ THPT (vá»›i thí sinh tốt nghiệp năm 2015) hoặc 6 học kỳ (vá»›i thí sinh Ä‘ã tốt nghiệp các năm trÆ°á»›c). Xếp loại hạnh kiểm, các học kỳ phải đạt từ loại khá trở lên.

Kết quả học tập: Ngành Y Ä‘a khoa, Y học cổ truyền, Y học dá»± phòng và Dược học: tổng Ä‘iểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 19,5 Ä‘iểm trở lên. Ngành Điều dưỡng và Y tế công cá»™ng: tổng Ä‘iểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 16,5 Ä‘iểm trở lên.

42. ĐH Y Hà Ná»™i

Trường Đại học Y Hà Ná»™i, lấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia để làm căn cứ xét tuyển sinh cá»™ng vá»›i việc giữ nguyên 3 môn xét tuyển khối B là Toán, Hóa học và Sinh học. Cả ba môn này đều không nhân hệ số.

Ngoài ra, trường tổ chức sÆ¡ tuyển vá»›i tất cả các đối tượng, trừ đối tượng diện tuyển thẳng. Tiêu chí sÆ¡ tuyển sẽ dá»±a vào tổng Ä‘iểm trung bình của ba môn Toán, Hóa học và Sinh học của năm học kỳ THPT, đối vá»›i các thí sinh Ä‘ã tốt nghiệp các năm trÆ°á»›c là sáu học kỳ.

Để vượt vòng sÆ¡ tuyển, thí sinh phải đạt yêu cầu Ä‘iểm trung bình của má»—i môn Toán, Hóa học và Sinh học trên 7 Ä‘iểm đối vá»›i hệ bác sÄ©, và trên 6 Ä‘iểm đối vá»›i hệ cá»­ nhân.

41. ĐH Kinh tế Quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sá»­ dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.


40. ĐH SÆ° phạm Kỹ thuật HÆ°ng Yên

Trường ĐH SÆ° phạm kỹ thuật HÆ°ng Yên tuyển sinh năm 2015 vá»›i tổng 3200 chỉ tiêu dá»± kiến và tuyển sinh theo 3 phÆ°Æ¡ng thức: 1. Kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia; 2. Kết quả học tập TCCN, TCN, CĐCN, CĐN; 3. Kết quả học tập lá»›p 12 THPT hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng.

Xem chi tiết
 tại Ä‘ây. 

39. ĐH Mở TPHCM

Đại học Mở TPHCM Ä‘ã công bố phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, trường sẽ xét tuyển theo kết quả THPT ở cụm đại học tổ chức.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

38. ĐH Lâm nghiệp

Trường ĐH Lâm nghiệp không tổ chức thi khối V, thay vào Ä‘ó xét tuyển thêm khối A1 và D1 (ngoài khối A) ở hai ngành kiến trúc cảnh quan và thiết kế ná»™i thất. Ngoài ra, trường tổ chức xét tuyển thêm khối D1 (ngoài các khối A, A1, B)  á»Ÿ các ngành khoa học môi trường, quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm), lâm sinh, công nghệ chế biến lâm sản (công nghệ chế biến gá»—).

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây. 

37. ĐH Bách khoa HN

Tường Đại học Bách khoa Hà Ná»™i Ä‘ã báo cáo Bá»™ Giáo dục và Đào tạo về phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường. Năm 2015, Trường sẽ thá»±c hiện việc xét tuyển dá»±a trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi trên cả nÆ°á»›c do các trường đại học chủ trì..

Xem chi tiết
 tại Ä‘ây.

Kỳ tuyển sinh tá»›i, Trường bổ sung thêm Ä‘iều kiện sÆ¡ loại. Theo Ä‘ó, thí sinh đăng ký xét tuyển phải có tổng Ä‘iểm trung bình của các môn học thuá»™c tổ hợp 3 môn thi xét tuyển, tính cho 6 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên.

Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuá»™c diện tuyển thẳng và thí sinh thi liên thông từ hệ cao đẳng chính quy của Trường lên đại học.
 
36. ĐH Sư phạm TPHCM

Theo Ä‘ó, trường xét tuyển thí sinh dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia các môn văn hóa và tổ chức thi riêng các môn năng khiếu. Tuy nhiên, thí sinh muốn xét tuyển vào trường phải có hạnh kiểm các học kỳ THPT từ loại khá trở lên.
Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

35. ĐH Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng Ä‘ã công bố chỉ tiêu và phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, ĐH Đà Nẵng tuyển 11.290 chỉ tiêu, trong Ä‘ó 7.740 chỉ tiêu bậc ĐH và 3.550 chỉ tiêu bậc CĐ.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

34. ĐH Xây dá»±ng

Đại học Xây dá»±ng Ä‘ã công bố đề án tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, trường sẽ dá»±a vào kỳ thi THPT quốc giađể xét tuyển.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

32. ĐH Thương mại

Ông Nguyá»…n Hóa, trưởng phòng Ä‘ào tạo trường ĐH ThÆ°Æ¡ng mại cho biết, năm 2015 trường ĐH ThÆ°Æ¡ng mại chọn 2 tổ hợp môn thi là khối A1 (Toán, Vật Lý, tiếng Anh) và tổ hợp thứ hai là khối D (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh).

Theo Ä‘ó, khi mà năm ngoái trường vẫn còn má»™t số ngành tuyển sinh vào theo khối A thì năm nay Ä‘ã có sá»± thay đổi khi thí sinh thi vào tất cả các ngành sẽ không còn khối A, mà trường sẽ bỏ hẳn khối thi này.

“Bời giờ Ä‘ây khối A (Toán, Vật Lý, Hóa học) không còn thích hợp vá»›i các trường theo ngành kinh tế. Sá»­ dụng môn tiếng Anh thay môn Hóa học nhÆ° trÆ°á»›c Ä‘ây sẽ là thích hợp hÆ¡n vá»›i yêu cầu của trường”, ông Hóa chia sẻ.

Cùng Ä‘ó,việc xét tuyển bằng khối thi D đối vá»›i 5-7 ngành của trường năm ngoái thì năm nay sẽ được tăng thêm ở má»™t số ngành khác.

Về các thí sinh tốt nghiệp THPT những năm trÆ°á»›c thì sẽ theo quy chế tuyển sinh chung của Bá»™ GDĐT Ä‘Æ°a ra.

Ngoài ra, ông Hóa cÅ©ng cho biết, trường cÅ©ng sẽ không Ä‘Æ°a ra những Ä‘iều kiện để tổ chức sÆ¡ tuyển thí sinh.


31. ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi vừa công bố phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh năm 2015. Theo Ä‘ó, trường xét kết quả thi THPT quốc gia do các trường đại học tổ chức. Môn Toán là môn xét tuyển bắt buá»™c và thí sinh được chọn 2 trong 3 môn: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh để xét.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

31. ĐH Kinh tế Quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh 2015. Theo Ä‘ó, trường xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp 3 môn thi là Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học.
PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh năm 2015 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân là sá»­ dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

Xem chi tiết
 tại Ä‘ây.

30. HV Báo chí và Tuyên truyền 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, năm 2015 Học viện sẽ sá»­ dụng kết quả của kỳ thi quốc gia chung (cụm ĐH tổ chức) để xét tuyển đầu vào. Điều kiện ná»™p Ä‘Æ¡n đăng ký vào trường là tổng kết trung bình Ä‘iểm 2 học kỳ lá»›p 11, má»™t học kỳ lá»›p 12, trung bình cá»™ng Ä‘iểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 6,5 trở lên.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

29. ĐH Hoa sen

Há»™i đồng Tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen Ä‘ã thống nhất phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh cho năm 2015 vá»›i các ná»™i dung cÆ¡ bản dÆ°á»›i Ä‘ây.

PhÆ°Æ¡ng án này Ä‘ã được Há»™i đồng Tuyển sinh của Hoa Sen đăng ký vá»›i bá»™ GD&ĐT ngày 15/10/2014 và Ä‘ang đợi phản hồi của Bá»™. Sau khi nhận được kết luận cuối cùng, Há»™i đồng Tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen sẽ công bố chính thức thông tin tuyển sinh. Các ná»™i dung dÆ°á»›i Ä‘ây vì vậy chÆ°a phải là thông tin tuyển sinh tuyển sinh cho năm 2015.

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.

28. ĐH Cần Thơ


Trường xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.

27. ĐH Giao thông Vận tải 

Ông Nguyá»…n Văn Long, trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Ä‘ào tạo trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết, năm nay nhà trường vẫn giữ nguyên vá»›i 15 ngành học mà không tăng thêm.

Đặc biệt, năm nay sẽ có thêm khối thi A1 (Toán, Vật Lý và Ngoại ngữ tiếng Anh) vào gần nhÆ° hầu hết các ngành của trường. Tức là khi thí sinh thi vào má»™t ngành thì có thể lá»±a chọn thi theo khối A hoặc là khối A1.

“Riêng vá»›i những thí sinh Ä‘ã tốt nghiệp THPT những năm trÆ°á»›c thì sẽ áp dụng theo quy chế của kỳ thi THPT quốc gia do Bá»™ GDĐT tổ chức. Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Ná»™i cÅ©ng không có hình thức riêng nào khác”, ông Long cho biết thêm.

Theo ông Long, năm nay trường ĐH Giao thông vận tải cÅ©ng sẽ không có thêm những Ä‘iều kiện vá»›i các thí sinh dá»± tuyển vào trường.

26. ĐH Y Thái Bình

Về cÆ¡ bản, trường không thay đổi gì và chỉ tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học vá»›i Ä‘iều kiện Ä‘iểm học 3 năm THPT phải đạt 6,5 đối vá»›i bác sÄ© và dược sÄ© ( hệ cá»­ nhân-5,5 Ä‘iểm).

25. ĐH Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên gồm 10 Ä‘Æ¡n vị là trường ĐH và các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo khác. Nhìn chung các trường cÆ¡ bản sẽ tuyển sinh dá»±a vào việc xét tuyển kết quả các môn thi của kỳ thi chung. Tuy nhiên, có những Ä‘Æ¡n vi Ä‘ào tạo sẽ không tuyển sinh theo khối thi truyền thống mà sẽ theo các tổ hợp tối thiểu 3 môn thi, phù hợp vá»›i kết cấu ngành học.

Ví dụ, theo ông Nguyá»…n Quốc Tuấn, Trưởng Ban Ä‘ào tạo ĐH Thái Nguyên, ĐH Nông lâm đề xuất được xét tuyển theo các môn thi theo 16 nhóm ngành.

Cụ thể là dá»±a vào kết quả của các môn cÆ¡ bản gồm: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý, trường này sẽ tổ hợp thành nhiều “khối” má»›i, không theo các khối truyền thống nhÆ°: Toán, Vật lý, Sinh học hoặc Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học…

24. ĐH Hà Ná»™i

ĐH Hà Ná»™i xét tuyển kết quả thi chung là Văn, Toán, Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nhân hệ số 2 vá»›i tất cả các ngành, trừ ngành CNTT).

23. ĐH Luật Hà Ná»™i

ĐH Luật HN tuyển sinh dá»±a vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia và chỉ tuyển kết quả của những thí sinh thi từ cụm thi ĐH theo 3 khối A, C, D1 không quy định môn chính. 2 ngành Luật thÆ°Æ¡ng mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh chỉ tuyển khối D1 và có môn thi chính nhân hệ số 2 là môn tiếng Anh.

22. ĐH Hàng hải

ĐH Hàng hải sá»­ dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhÆ°ng tổ hợp các môn thi có thay đổi lá»›n so vá»›i các khối A, A1, D1 truyền thống của trường này trÆ°á»›c Ä‘ây nhằm tạo ra sá»± lá»±a chọn phong phú và rá»™ng mở hÆ¡n cho thí sinh nhÆ° lời ông Phạm Xuân DÆ°Æ¡ng, phó hiệu trưởng nhà trường giải thích.

Theo Ä‘ó, hÆ¡n 30 chuyên ngành sẽ tuyển sinh theo 3 nhóm ngành: Kỹ thuật công nghệ, Kinh tế và luật và Ngôn ngữ Anh. Nhóm Kỹ thuật và Công nghệ sẽ sá»­ dụng kết quả của môn Toán và 2 trong 5 môn: Ngữ văn. Lý, Hóa, tiếng Anh và Sinh học; nhóm Kinh tế-Luật sá»­ dụng kết quả thi của môn Toán và 2 trong 6 môn: Ngữ văn, Lý, Hóa, tiếng Anh, Sá»­, Địa; nhóm ngôn ngữ Anh: sá»­ dụng kết quả thi của môn Ngữ văn, tiếng Anh (hệ số 2) và 1 trong 6 môn: Toán, Lý, Hóa, Sá»­, Địa, Sinh.

Điều kiện tuyển sinh của ĐH Hàng hải là chỉ lấy kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT do cụm thi ĐH tổ chức. Riêng các ngành Ä‘iều khiển tàu biển và máy tàu biển.

Trường sẽ dành 20% chỉ tiêu của các ngành khoa học hàng hải (Ä‘iều khiển tàu biển và vận hành khai thác máy tàu biển) để tuyển bằng kết quả thi THPT và kết quả 3 năm học THPT để khuyến khích học sinh vùng sâu, vùng ven biển nông thôn và hải đảo có Ä‘iều kiện tham gia học tập vì Ä‘ây là đối tượng gắn bó vá»›i ngành lâu dài nhất. Ngoài ra, ĐH Hàng hải vẫn tiếp tục tuyển vào học các chÆ°Æ¡ng trình tiên tiến.

21. ĐH Bách khoa TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM Ä‘ã công bố tổ hợp môn xét tuyển dá»± kiến năm 2015 cụ thể xem chi tiết 
tại Ä‘ây. 

20. ÄH Nông lâm TP HCM


Trường ĐH Nông lâm TP HCM sẽ xét tuyển 100% chỉ tiêu dá»±a trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia và giữ nguyên tổ hợp môn theo khối thi truyền thống.

Cụ thể, tổ hợp môn thi được chia thành 4 nhóm ngành. Trong Ä‘ó 7 ngành gồm công nghệ kỹ thuật cÆ¡ khí, công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật cÆ¡ Ä‘iện tá»­, công nghệ kỹ thuật ôtô, kỹ thuật Ä‘iều khiển và tá»± Ä‘á»™ng hóa, công nghệ thông tin, quản lý đất Ä‘ai sẽ thuá»™c nhóm 1. Xét tuyển theo khối A hoặc A1.

Nhóm 2 vá»›i 16 ngành gồm công nghệ chế biến lâm sản; lâm nghiệp; công nghệ kỹ thuật hóa học; chăn nuôi; thú y; nông học; bảo vệ thá»±c vật; công nghệ thá»±c phẩm; công nghệ sinh học; kỹ thuật môi trường; quản lý tài nguyên và môi trường; khoa học môi trường, công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; nuôi trồng thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản; sÆ° phạm kỹ thuật nông nghiệp. Những ngành này sẽ xét tuyển dá»±a trên khối A cÅ© hoặc hối B.

Nhóm 3 có 6 ngành gồm Bản đồ học, kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp, phát triển nông thôn, kế toán. Các ngành này sẽ xét tuyển bằng khối A hoặc D1. 

Còn nhóm 4 sẽ xét tuyển bằng khối khối D1 cho ngành ngôn ngữ Anh.

19. ÄH SÆ° phạm Kỹ thuật TP. HCM

Trường ĐH SÆ° phạm Kỹ Thuật sẽ xét tuyển dá»±a trên kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập 3 năm phổ thông của thí sinh. Trong Ä‘ó, Ä‘iểm xét tuyển từ kỳ thi chung chiếm 80% còn kết quả học tập chỉ tính 5 học kỳ của lá»›p 10, 11 và học kỳ 1 của lá»›p 12, Ä‘iểm xét tuyển này chiếm 20% tổng Ä‘iểm xét tuyển.

Riêng ngành thiết kế thời trang sẽ xét tuyển khối V1, trong Ä‘ó trường sẽ lấy Ä‘iểm thi môn Toán và Văn hoặc Toán và Anh từ kỳ thi tốt nghiệp, môn Vẽ trang trí màu nÆ°á»›c sẽ do nhà trường tá»± tổ chức. Ngoài ra, nhà trường sẽ thêm khối xét tuyển D1 cho từng ngành Ä‘ào tạo và theo các khối thi truyền thống.

Đối vá»›i 12 chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo sÆ° phạm kỹ thuật, thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được xét tuyển dá»±a trên Ä‘iểm thi kỳ thi quốc gia môn Văn và phỏng vấn trá»±c tiếp. Trong Ä‘ó, Ä‘iều kiện cần là Ä‘iểm môn Văn trong kỳ thi quốc gia phải từ 5,5 Ä‘iểm trở lên và vượt qua vòng phỏng vấn.

18. Trường ĐH Công nghệ TP HCM

Trường ĐH Công nghệ TP HCM sẽ xét tuyển dá»±a trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ THPT cho tất cả các ngành Ä‘ào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy. Trong Ä‘ó, 70% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, số còn lại tuyển sinh theo phÆ°Æ¡ng thức xét tuyển học bạ. Việc xét tuyển từ kết quả học bạ sẽ lấy Ä‘iểm tổng kết trung bình của cả 3 năm học và phải đạt từ 6 trở lên đối vá»›i hệ ĐH và 5,5 trở lên đối vá»›i hệ CĐ.

Còn vá»›i môn năng khiếu vẽ vào ngành thiết kế thời trang và thiết kế ná»™i thất trường sẽ đứng ra tổ chức thi hoặc thí sinh ná»™p kết quả của môn này khi Ä‘ã thi ở trường khác.

17. Nhóm trường đại học ngành Y


Tại há»™i nghị Há»™i đồng hiệu trưởng các trường ĐH y dược tại Hà Ná»™i ngày 10-10, lãnh đạo má»™t số trường ĐH y đề xuất sá»­ dụng môn văn để xét tuyển vào trường y.

Tuy nhiên, đại bá»™ phận cho rằng phÆ°Æ¡ng án này dù dá»… thá»±c hiện nhÆ°ng các trường phải “nghÄ© đến thí sinh” khi các em Ä‘ã tập trung ôn theo khối từ khi bắt đầu vào THPT.

Kết luận há»™i nghị, phÆ°Æ¡ng án “chốt” cho tuyển sinh ngành y được Há»™i đồng hiệu trưởng các trường y dược toàn quốc chọn lá»±a là xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015 vá»›i ba môn tÆ°Æ¡ng ứng khối B truyền thống toán - hóa - sinh.

16. Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ông Phan Quang Thế - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - vừa thông tin về phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh năm 2015 vào trường. Theo Ä‘ó, việc tuyển sinh dá»±a hoàn toàn vào kết quả thi THPT quốc gia; vùng tuyển sinh trên cả nÆ°á»›c.

Cụ thể, trường xét Ä‘iểm 3 môn. Trong Ä‘ó Toán là môn bắt buá»™c; tá»± chọn hai môn trong 4 môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý và Hóa học.

Năm 2015, trường tuyển sinh 1780 chỉ tiêu cho các ngành Ä‘ào tạo đại học chính quy.

15. ĐHKHXHNV - ĐHQGTPHCM

Trường ĐH Khoa học xã há»™i và nhân văn TP.HCM dá»± kiến sẽ sÆ¡ tuyển TS thông qua kết quả học bạ trÆ°á»›c khi xét Ä‘iểm kỳ thi quốc gia. Ngoài ra, trường này còn dá»± kiến sẽ Æ°u tiên xét tuyển các TS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào các ngành ngoại ngữ của trường.

Nếu Bá»™ không cho phép TS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miá»…n thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, trường sẽ Æ°u tiên các TS này so vá»›i TS có cùng tổng Ä‘iểm khi xét tuyển. Còn nếu Bá»™ cho phép các TS này được miá»…n thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp nhÆ° dá»± kiến, trường vẫn sẽ tổ chức kỳ kiểm tra riêng để Ä‘ánh giá kết quả TS khi xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ”. Chỉ những TS có chứng chỉ quốc tế do các Ä‘Æ¡n vị được ủy quyền tổ chức thi tại VN cấp má»›i được công nhận, trường không xét chứng chỉ quốc tế ná»™i bá»™.

14. Đại học Vinh

Ông Phạm Minh Hùng, Phó GĐ ĐH Vinh cho biết, ĐH Vinh cÅ©ng sá»­ dụng kết quả của kỳ thi theo các khối truyền thống là chủ yếu. Tuy nhiên, vá»›i ngành GD Thể chất sẽ tuyển theo kết quả của kỳ thi chung kết hợp vá»›i Ä‘iểm thi môn năng khiếu được nhân hệ số. Ngành GD Mầm non lấy Ä‘iểm thi môn Ngữ văn và Ä‘iểm thi môn năng khiếu hệ số 2.

Từ năm 2016, ĐH Vinh, sẽ tuyển sinh theo khối ngành chứ không theo từng ngành nhÆ° hiện nay. Ví dụ, sẽ lấy Ä‘iểm tuyển theo các khối ngành sÆ° phạm, nông-lâm- ngÆ° và có thể chuyển dịch sinh viên trong từng khối ngành.

13. Đại học SÆ° phạm Hà Ná»™i

Ông Nguyá»…n Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH SÆ° phạm HN cho biết, năm 2015 trường này thá»±c hiện tuyển sinh bằng kết quả của kỳ thi quốc gia theo phÆ°Æ¡ng án của Bá»™ GD&ĐT, vì Ä‘ã sát ngày tuyển sinh.

Trường này giữ gần nhÆ° nguyên các khối thi truyền thống nhÆ°ng có má»™t sá»± thay đổi nhỏ là, ngành Toán tuyển thí sinh thi các môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ để tăng khả năng diá»…n đạt của sinh viên học Toán; ngành Văn sẽ tuyển thí sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ để tăng tÆ° duy lôgic của sinh viên…

Ông Minh cÅ©ng cho biết thêm, trường ĐH SÆ° phạm cÅ©ng Ä‘ã chuẩn bị đề án cho má»™t lá»™ trình thi tuyển sinh. Theo Ä‘ó, trÆ°á»›c mắt trường sẽ tuyển sinh theo phÆ°Æ¡ng án của Bá»™ GD&ĐT và sau Ä‘ó, khi Bá»™ GD&ĐT giao cho các trường tá»± chủ tuyển sinh hoàn toàn, ĐH SÆ° phạm sẽ ra 2 bài kiểm tra năng lá»±c nhÆ°ng không thá»±c hiện chủ yếu bằng thi trắc nghiệm (TN) nhÆ° đề án của ĐHQG HN mà ĐH SÆ° phạm sẽ kết hợp giữa thi TN và thi tá»± luận vá»›i 1 bài kiểm tra kiến thức chung, kiến thức nền cÆ¡ bản và 1 bài kiểm tra chuyên ngành; ví dụ: Toán, Văn, Tá»± nhiên và xã há»™i…

Ông Minh nhấn mạnh, trÆ°á»›c khi làm phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh má»›i của trường nhÆ° Ä‘ã nói ở trên, ĐH SÆ° phạm sẽ làm thí Ä‘iểm ở Trường THPT của ĐH SÆ° phạm trÆ°á»›c và sau Ä‘ó sẽ triển khai các “mẫu” Ä‘a dạng ở trường THPT tại Hà Ná»™i, khu vá»±c Tây Bắc, miền Trung và miền Nam… Theo ông Minh Ä‘iều quan trọng là phải xin ý kiến học sinh, phụ huynh, các cấp quản lý vì Ä‘ây là việc cần làm thận trọng.

12. Học viện Công nghệ BÆ°u chính Viá»…n Thông

Học viện BÆ°u chính Viá»…n thông tuyển theo các khối A, A1, D1 và, theo ông Lê Hữu Lập, Phó GĐ Học viện, đến năm 2016, khi trường này Ä‘ào tạo thêm ngành truyền thông Ä‘a phÆ°Æ¡ng tiện sẽ tuyển thêm khối C.

Ông Lập còn cho biết thêm, trường này sẽ không tuyển những thí sinh thi ở cụm địa phÆ°Æ¡ng vì… chÆ°a tin tưởng. NhÆ° vậy, trường này sẽ không xét học bạ 3 năm và cÅ©ng không tuyển sinh dá»±a trên kết quả thi ở cụm thi địa phÆ°Æ¡ng!

11. Đại học Ngoại thÆ°Æ¡ng 

ĐH Ngoại thÆ°Æ¡ng sẽ sá»­ dụng kết quả kỳ thi quốc gia của Bá»™ GD&ĐT. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng trường này cho hay, việc sá»­ dụng kết quả này sẽ kèm theo những Ä‘iều kiện sau: Điểm 3 năm THPT của thí sinh má»—i năm phải đạt trung bình 6,5; ĐH Ngoại thÆ°Æ¡ng không công nhận kết quả thi của các thí sinh thi tại cụm thi địa phÆ°Æ¡ng.

Trường này tuyển theo các khối A, A1 và D (vá»›i ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ hệ số 2). Ông Châu cÅ©ng cho biết, về lâu dài, ĐH Ngoại thÆ°Æ¡ng có thể sẽ không tuyển môn Hóa trong khối A, mặc dù năm nay vẫn tuyển môn này, vì thí sinh chÆ°a kịp chuẩn bị cho sá»± thay đổi. Năm 2016 sẽ bỏ môn Hóa trong khối thi này.


10. Đại học Quốc gia Hà Ná»™i

Đến thời Ä‘iểm hiện nay chỉ ĐH Quốc gia Hà Ná»™i là trường ĐH đầu tiên công bố thi riêng bằng bài thi Ä‘ánh giá năng lá»±c của ĐH này. Theo Ä‘ó, ĐH này sẽ tổ chức thi riêng trÆ°á»›c kỳ thi chung quốc gia do Bá»™ tổ chức. 

Xem chi tiết 
tại Ä‘ây.
>>> 
Dạng thức chung của đề thi Ä‘ánh giá năng lá»±c của trường ĐHQGHN

9. Đại học Công nghiệp Hà Ná»™i


Trường ĐH Công nghiệp Hà Ná»™i dá»± kiến thêm các nhóm tổ hợp môn thi má»›i nhÆ° nhóm các môn Toán-Hóa-tiếng Anh, Văn-Sá»­-tiếng Anh.

Trường ĐH Công nghiệp Việt-Hung bổ sung khối thi gồm các môn Toán-Lý-Văn, trường gọi là khối A2, và khối gồm các môn Toán-Hóa-Ngoại ngữ, trường gọi là khối A3.

Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh cÅ©ng có thêm bốn khối thi má»›i gồm Toán-Hóa-Văn và Toán-Hóa-Văn cho các ngành học liên quan đến hóa học, Toán-Sinh-tiếng Anh và Toán-Sinh-Văn cho các ngành học liên quan đến sức khỏe.

Má»™t số trường đại học vẫn giữ nguyên các khối thi nhÆ° mọi năm, không bổ sung, nhÆ° Trường ĐH Hà Ná»™i, Trường ĐH Ngoại thÆ°Æ¡ng…

TrÆ°á»›c Ä‘ó, việc Bá»™ GD-ĐT chủ trÆ°Æ¡ng bỏ tuyển sinh đại học theo khối, chuyển sang tuyển sinh đại học theo môn và cho phép các trường được tá»± chủ hoàn toàn việc tổ hợp các môn để phù hợp vá»›i đặc thù Ä‘ào tạo của trường.

Theo ông Trần Văn NghÄ©a, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Bá»™ GD-ĐT cho biết phía Cục Ä‘ã nhận được hàng nghìn ý kiến phản hồi của học sinh bày tỏ lo lắng về vấn đề này. TrÆ°á»›c tình hình trên, Bá»™ GD-ĐT Ä‘ã có công văn gá»­i các trường đại học, cao đẳng, trong Ä‘ó khuyến khích các trường giữ ổn định các khối thi để tránh thiệt thòi cho học sinh.

8. Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết sẽ dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 từ xét kết quả ở THPT vá»›i thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng trở lên; tất cả các ngành đều xét thí sinh có Ä‘iểm trung bình của Ä‘iểm tổng kết 5 học kỳ (I,II lá»›p 10; I,II lá»›p 11 & I lá»›p 12) không nhỏ hÆ¡n 16,5 đối vá»›i 3 môn học thuá»™c má»™t trong 4 tổ hợp gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật Lý, Hóa; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Vật Lý

50% còn lại trường xét kết quả thi của thí sinh tham dá»± kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học tổ chức đối vá»›i 3 môn thi thuá»™c má»™t trong 4 tổ hợp gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật Lý, Hóa; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Vật Lý.

7. Đại học Tây Đô

Trường ĐH Tây Đô sá»­ dụng thêm phÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh để tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy bằng xét tuyển dá»±a theo kết quả học tập ở bậc học THPT.

Cụ thể, tổ hợp các môn học sá»­ dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các ĐH-CĐ chủ trì và kết quả học tập ở bậc THPT để xét tuyển được trường phân ra làm 14 nhóm, má»—i nhóm gồm 3 môn vá»›i môn Toán hoặc Văn bắt buá»™c ở má»—i nhóm. Trong Ä‘ó 9 nhóm là tổ hợp các môn má»›i, khác so vá»›i các môn thi theo khối nhÆ° kỳ thi ba chung trÆ°á»›c Ä‘ây.

Cụ thể: Nhóm 1: Toán, Vật lý, Hóa học; Nhóm 2: Toán, Vật lý, Sinh học; Nhóm 3: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; Nhóm 4: Toán, Vật lý, Ngữ văn; Nhóm 5: Toán, Hóa học, Sinh học; Nhóm 6: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Nhóm 7: Toán, Hóa học, Ngữ văn.

Nhóm 8: Toán, Sinh học, Ngoại ngữ; Nhóm 9: Toán, Sinh học, Ngữ văn; Nhóm 10: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Nhóm 11: Toán, Ngữ văn, Địa lý; Nhóm 12: Ngữ văn, Lịch sá»­, Địa lý; Nhóm 13: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sá»­; Nhóm 14: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lý.

6. Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường ĐH Kinh tế TP HCM sẽ xét tuyển tất cả các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) theo các tổ hợp môn xét tuyển sau: Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (khối D1 cÅ©); tổ hợp 2: Toán, Vật lý, tiếng Anh (khối A1 cÅ©); tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Hóa học (khối A cÅ©). Tất cả các môn tổ hợp 1, 2, 3 hệ số 1. Thí sinh chọn má»™t trong các tổ hợp môn xét tuyển. Riêng đối vá»›i ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (Môn Toán, Ngữ văn hệ số 1, môn tiếng Anh hệ số 2).

5. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần ThÆ¡ Ä‘ã công bố hàng chục cách thức tổ hợp môn để xét tuyển khác nhau ở các ngành học khác nhau.

Xem chi tiết
 tại Ä‘ây.

4. Đại học Đông Đô

Đề án tuyển sinh của trường Đại học Đông Đô Ä‘ang trong thời gian chờ Bá»™ GD-ĐT duyệt. Xem chi tiết Đề án 
tại Ä‘ây.

3. Đại học Nguyá»…n Trãi

Đề án Ä‘ang trong thời gian chờ Bá»™ GD-ĐT duyệt. Xem chi tiết Đề án 
tại Ä‘ây.

2. Trường ĐH Công nghiệp Thá»±c phẩm TP.HCM

Theo đề án của Trường ĐH Công nghiệp Thá»±c phẩm TPHCM thì phÆ°Æ¡ng án tuyển sinh hệ đại học chính quy xét tuyển từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bá»™ GD-ĐT, kết quả học bạ THPT và kết quả xét tổ hợp môn Toán - Văn - Anh Văn từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bá»™ GD-ĐT.

Trong Ä‘ó 60% chỉ tiêu dành cho xét theo khối thi truyền thống hàng năm từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bá»™ GD-ĐT; 20% chỉ tiêu dành cho xét từ kết quả học bạ THPT và 20% chỉ tiêu dành cho việc xét tổ hợp môn Toán - Văn - Anh văn từ kết quả kỳ thi quốc gia theo quy định của Bá»™ GD-ĐT. Bên cạnh Ä‘ó, hệ cao đẳng xét tuyển 70% chỉ tiêu từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và 30% chỉ tiêu dành cho xét từ kết quả học bạ THPT.

1. Trường ĐH Luật TP. HCM

PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh của Trường ĐH Luật TPHCM được thá»±c hiện kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lá»±c, khả năng tÆ° duy, kiến thức chính trị-xã há»™i của thí sinh căn cứ vào các ngành do trường Ä‘ào tạo.

Trường Ä‘Æ°a ra ba tiêu chí tuyển sinh: Tiêu chí 1 (chiếm tỉ trọng 20% Ä‘iểm trúng tuyển vào Trường): Xét tổng Ä‘iểm trung bình của 3 môn thuá»™c khối xét tuyển ở 6 học kỳ trung học phổ thông (sau Ä‘ây viết tắt là THPT). Tiêu chí 2 (chiếm tỉ trọng 60% Ä‘iểm trúng tuyển vào Trường): Xét tổng Ä‘iểm trung bình của 3 môn thi củaKỳ thi THPT quốc gia do Bá»™ GD-ĐT tổ chức (có nhân hệ số 2 đối vá»›i môn Toán (Khối A và A1); Sá»­ (Khối C); Tiếng Anh (Khối D1); Tiếng Pháp (Khối D3); Tiếng Nhật (Khối D6)). Tiêu chí 3 (chiếm tỉ trọng 20% Ä‘iểm trúng tuyển vào Trường): kết quả Ä‘iểm kiểm tra năng lá»±c, khả năng tÆ° duy, kiến thức chính trị-xã há»™i của thí sinh.

Trường tuyển sinh 1 đợt/năm vá»›i thời gian đăng ký xét tuyển từ 20/6 đến 20/7. Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 1/8 và tổ chức kiểm tra vào ngày 10/8.

>>> 
Thi tuyển vào trường TOP: Liêu có gây "sốc" cho học sinh
Thaycuong.vn tổng hợp.
Nội dung bình luận
Người gửi : phung thi thu thao (phung thi thu thao)
2015-01-06
cho e hoi dieu kien 3 nam phai dat 6,5la phay cua 5 hoc ki a ma mon sinh e dc 5.7 ki1 lop12 the co dc so tuyen cua truong dai hoc y thai binh
Người gửi : Phạm Hữu Cường (cuongpro@gmail.com)
2015-02-27
Đúng vậy Em ạ. Trường hợp của em không được dự thi vào ĐH Y Thái Bình.
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 8321 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com