Bài quan trọng

Đăng lúc: 2016-02-22 - Đã xem: 8262   Print

 Chiều 22-2, thông tin má»›i nhất từ Tổng cục Chính trị CAND cho biết, năm 2016 các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Những quy định má»›i nhất về tuyển sinh các trường CAND năm 2016

https://www.facebook.com/luyenthicongan Thaycuong.vn https://www.facebook.com/thaycuongvan
 Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dá»± kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPT) do Bá»™ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo các môn thi phù hợp theo khối quy định xét tuyển vào các trường CAND.

 

Đặc biệt, năm nay chỉ tiêu vào các trường CAND hầu hết đều giảm, do Ä‘ó sá»± cạnh tranh vào các trường CAND 2016 ngày càng khốc liệt.

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã Ngành

Khối xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HỌC VIỆN AN NINH  NHÂN DÂN

ANH

 

 

840

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo cho ngành Công an phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Trinh sát an ninh, Điều tra hình sá»±, Quản lý nhà nÆ°á»›c về ANTT, Tham mÆ°u, chỉ huy CAND tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

+ Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

 

Km9 đường Nguyá»…n Trãi, Q.Hà Đông, Hà Ná»™i. ĐT: 069.45541

 

 

 

 

I. Các ngành Ä‘ào tạo đại học cho lá»±c lượng Công an

 

 

 

610

1. Nghiệp vụ An ninh (quy Æ°á»›c) gồm các ngành:

- Trinh sát an ninh

- Điều tra hình sá»±

- Quản lý Nhà nÆ°á»›c về ANTT

- Tham mưu, chỉ huy CAND

 

D860102

 

A, A1, C, D1

490

2. Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

20

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

20

4. Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

20

5. An toàn thông tin

 

D480202

20

6. Luật

 

D380101

A, C, D1

40

II. Gá»­i Ä‘ào tạo tại Học viện Quân y - Bá»™ Quốc phòng

 

D860102

A

30

Xét tuyển trong số thí sinh dá»± tuyển vào  Nghiệp vụ An ninh

III. Các ngành Ä‘ào tạo đại học hệ dân sá»±

 

 

 

200

Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND

1. Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

50

2. Luật

 

D380101

A, A1, C, D1

150

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSH

 

 

900

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo cho ngành Công an phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

 

Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Ná»™i. ĐT: 04.38385246

Website:www.hvcsnd.edu.vn

 

 

 

 

I. Các ngành Ä‘ào tạo đại học cho lá»±c lượng Công an

 

 

 

750

1. Nghiệp vụ Cảnh sát (quy Æ°á»›c) gồm các ngành:

- Trinh sát Cảnh sát

- Điều tra hình sá»±

- Quản lý trật tá»± ATGT

- Kỹ thuật hình sá»±

- Quản lý Nhà nÆ°á»›c về an ninh trật tá»±

- Thi hành án hình sá»± và há»— trợ tÆ° pháp

- Tham mưu, chỉ huy CAND

 

D860102

 

A, A1, C, D1

 

670

2. Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

20

3. Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

20

4. Luật

 

D380101

A, C, D1

40

II. Gá»­i Ä‘ào tạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sá»± - Bá»™ Quốc phòng

 

D860102

A

20

Xét tuyển trong số thí sinh dá»± tuyển vào Nghiệp vụ Cảnh sát

III. Đào tạo đại học hệ dân sá»± ngành Luật

 

D380101

A, A1, C, D1

150

Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện CSND.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

HCA

 

 

200

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Ná»™i. ĐT: 0438386977

 

 

 

 

Ngành Ä‘ào tạo đại học

 

 

 

200

Chính trị CAND (quy Æ°á»›c) gồm các ngành:

- Xây dá»±ng Đảng và Chính quyền Nhà nÆ°á»›c

- Tham mưu chỉ huy CAND

 

D310202

C, D1

200

- Thí sinh phía Bắc

 

100

- Thí sinh phía Nam

100

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH  NHÂN DÂN

ANS

 

 

390

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

 

Km 18 xa lá»™ Hà Ná»™i Ä‘i Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 08.38963884

 

 

 

 

I. Các ngành Ä‘ào tạo đại học

 

 

 

370

Nghiệp vụ an ninh (quy Æ°á»›c) gồm các ngành:

- Trinh sát an ninh

- Điều tra hình sá»±

 

D860102

 

A, A1, C, D1

370

II. Gá»­i Ä‘ào tạo tại Học viện Quân y - Bá»™ Quốc phòng

 

D860102

 

A

20

Xét tuyển trong số thí sinh dá»± tuyển vào trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSS

 

 

670

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

Khu phố 1, đường Nguyá»…n Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q7, TP Hồ Chí Minh. Website: www.pup.edu.vn

 

 

 

 

I. Các ngành Ä‘ào tạo đại học

 

 

 

670

Nghiệp vụ Cảnh sát (quy Æ°á»›c) gồm các ngành:

- Trinh sát Cảnh sát

- Điều tra hình sá»±

- Quản lý trật tá»± ATGT

- Kỹ thuật hình sá»±

- Quản lý Nhà nÆ°á»›c về an ninh trật tá»±

- Thi hành án hình sá»± và há»— trợ tÆ° pháp

- Tham mưu, chỉ huy CAND

 

D860102

A, A1, C, D1

670

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHá»®A CHÁY

 

 

 

400

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển theo chỉ tiêu Ä‘ào tạo cho ngành Công an phải qua sÆ¡ tuyển tại Cảnh sát PCCC hoặc Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Đối vá»›i hệ dân sá»±: Xét tuyển NV2 thí sinh khối A không trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

Số 243, đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Ná»™i. ĐT: 069.45212 hoặc (04)35533006

 

 

 

 

Ngành Ä‘ào tạo đại học cho lá»±c lượng Công an

 

 

 

250

Phòng cháy chữa cháy và cứu há»™, cứu nạn, trong Ä‘ó:

 

D860113

A

250

Thí sinh phía Bắc

PCH

150

Thí sinh phía Nam

PCS

100

Đào tạo đại học hệ dân sá»±

 

 

 

150

Phòng cháy chữa cháy và cứu há»™, cứu nạn

 

D860113

A

150

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

 

 

 

280

- PhÆ°Æ¡ng thức tuyển sinh: Trường dá»±a vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dá»± tuyển phải qua sÆ¡ tuyển tại Công an tỉnh, TP trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i đăng ký há»™ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

 

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

 

 

 

 

Các ngành Ä‘ào tạo đại học

 

 

 

250

Thí sinh phía Bắc (quy Æ°á»›c):

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật Ä‘iện tá»­, truyền thông

HCB

D480201

A, A1

150

Thí sinh phía  Nam (quy Æ°á»›c):

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật Ä‘iện tá»­, truyền thông

HCN

D480201

100

Gá»­i Ä‘ào tạo ngoài ngành Công an:

 

 

 

 

 

30

Xét chọn trong số dá»± tuyển vào trường để gá»­i Ä‘ào tạo

- Học viện Hậu cần – Bá»™ Quốc phòng

A, A1

20

- Học viện Kỹ thuật Mật mã

A

10

 

Nội dung bình luận
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 8262 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com