Bài quan trọng

Tài nguyên

Đề đọc hiểu số 6: Bảo vệ môi trường Đọc hai Ä‘oạn văn và trả lời những câu hỏi sau Ä‘ây: A/ "Xu hÆ°á»›ng hiện thá»±c chủ nghÄ©a trú trọng diá»…n tả và phân tích. Lí giải má»™t cách chân thành, chính xác quá trình khách quan của hiện thá»±c xã há»™i thông qua những hình... Xem tiếp >
Đề đọc hiểu số 5: Đại tÆ°á»›ng Võ Nguyên Giáp Đọc bài thÆ¡ của Anh Ngọc và trả lời các câu hỏi sau Ä‘ây: Vị tÆ°á»›ng già Những đối thủ của ông Ä‘ã chết từ lâu Bạn chiến đấu cÅ©ng chẳng còn ai nữa Ông ngồi giữa thời gian vây bủa Nghe hoàng hôn... Xem tiếp >
Đề đọc hiểu số 4 : Về giàn khoan Hải DÆ°Æ¡ng 981 Đọc Ä‘oạn trích sau Ä‘ây trong bài thÆ¡ Tổ Quốc nhìn từ biển của Nguyá»…n Việt Chiến và trả lời các câu hỏi: Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển Mẹ Âu CÆ¡ hẳn không thể yên lòng Sóng lá»›p lá»›p Ä‘è lên thềm lục... Xem tiếp >
Đề đọc hiểu số 3: Lòng yêu nÆ°á»›c của nhân dân ta Đọc Ä‘oạn văn sau Ä‘ây và trả lời các câu hỏi: "Dân ta có má»™t lòng nồng nàn yêu nÆ°á»›c. Đó là má»™t truyền thống quý báu của ta. Từ xÆ°a đến nay, má»—i khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết... Xem tiếp >
Đề đọc hiểu số 2: “Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông” Đọc Ä‘oạn văn sau Ä‘ây và trả lời các câu hỏi: ..."Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính Ä‘áng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng... Xem tiếp >
Đề đọc hiểu số 1: Đọc Ä‘oạn trích sau Ä‘ây và trả lời các câu hỏi: ".... NÆ°á»›c Việt Nam có quyền hưởng tá»± do và Ä‘á»™c lập, và sá»± thật Ä‘ã thành má»™t nÆ°á»›c tá»± do Ä‘á»™c lập. Toàn thể dân tá»™c Việt Nam quyết Ä‘em tất cả tinh thần và lá»±c lượng,... Xem tiếp >
Đề xuất hÆ°á»›ng dẫn chấm đề thi môn Ngữ văn theo hÆ°á»›ng mở Để đề thi theo hÆ°á»›ng mở của môn Ngữ văn có giá trị, có thể được vận dụng hiệu quả thì việc đề ra hÆ°á»›ng dẫn chấm, thá»±c hiện hÆ°á»›ng dẫn chấm cÅ©ng cần phải mở. DÆ°á»›i Ä‘ây là những đề xuất cho hÆ°á»›ng dẫn chấm mở.  ... Xem tiếp >
Đề Văn theo yêu cầu phát triển năng lá»±c Đề xuất đổi má»›i Ä‘ánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lá»±c.    Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn (120 phút, không kể thời gian phát đề) 1) Đọc và trả lời các câu hỏi sau (6/20) a)... Xem tiếp >
Đề mở và đổi má»›i phÆ°Æ¡ng pháp dạy học Ngữ văn PhÆ°Æ¡ng pháp dạy học (PPDH) và Ä‘ánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT) là những thành tố quan trọng của má»™t chÆ°Æ¡ng trình giáo dục.  Hoạt Ä‘á»™ng Ä‘ánh giá (ĐG) trên thá»±c tế luôn diá»…n ra song hành vá»›ihoạt Ä‘á»™ng dạy học của giáo viên... Xem tiếp >
Đánh giá năng lá»±c, phẩm chất của học sinh phổ thông qua đề thi và hÆ°á»›ng dẫn chấm môn Ngữ văn theo hÆ°á»›ng mở Là má»™t môn học công cụ quan trọng, Ngữ văn có vai trò rất lá»›n trong việc hình thành và phát triển các năng lá»±c chung cho HS.  Đổi má»›i ná»™i dung chÆ°Æ¡ng trình (CT), sách giáo khoa (SGK), phÆ°Æ¡ng pháp dạy học (PPDH), kiểm tra Ä‘ánh giá (KTĐG) kết quả... Xem tiếp >
Đổi má»›i kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở cấp THPT Kiểm tra, Ä‘ánh giá chất lượng học tập là má»™t khâu quan trọng trong quá trình dạy học ở nhà trường phổ thông, giúp Ä‘ánh giá năng lá»±c người học và Ä‘iều chỉnh phÆ°Æ¡ng pháp dạy học. Để Ä‘áp ứng được yêu cầu của thá»±c... Xem tiếp >
Đổi má»›i đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lá»±c Nghị quyết số 29 của Há»™i nghị Ban chấp hành Trung Æ°Æ¡ng 8 (khóa XI) Ä‘ã xác định Giáo dục và Ä‘ào tạo Việt Nam cần đổi má»›i má»™t cách căn bản, toàn diện.  Chủ trÆ°Æ¡ng chuyển đổi cách tiếp cận chÆ°Æ¡ng trình giáo dục từ... Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 5 ... 7 Next

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giá»›i yêu thÆ°Æ¡ng - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com